Pilotażowy program praktyk studenckich – „STUDENT BUSINESS EXPERT”

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej na praktyki organizowane w wybranych instytucjach naszego Klastra.

Celem programu „Student Business Expert” jest kreowanie postaw przedsiębiorczych w środowiskach akademickich poprzez możliwość praktycznego poznania lokalnego ekosystemu wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, zapoznając się z działalnością regionalnych instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w Lubelskim Klastrze Instytucji Otoczenia Biznesu.

  • Praktyki trwać będą minimum 60 h tj. ok 10 dni roboczych po 6 h dziennie
  • Termin realizacji praktyk: 29 czerwca 2017 r. – 17 lipca 2017 r. (warsztaty typu „kick-off”: 29 czerwca, rozpoczęcie praktyk w instytucjach Klastra: od 4 lipca)
  • Konferencja podsumowująca praktyki – prezentacja wyników prac zespołowych, wręczenie certyfikatów, nagród (Wydział Zarządzania PL, październik/listopad 2017 r.).

Więcej informacji:

Założenia programu praktyk

Formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia prosimy przesłać do 23.06.2017 r, drogą elektroniczną na adres: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl)

kontakt: Cezary Pasternak, Lubelska Fundacja Rozwoju, tel. 669 200 929