O nas

Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu (LKIOB) to niezależna inicjatywa doświadczonych i nowopowstałych lokalnych instytucji zaangażowanych  w rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim.

Powstanie Klastra poprzedziło szereg przedsięwzięć, spotkań i konsultacji z których wynikło, że jakościowa zmiana w lubelskim systemie wsparcia innowacji i przedsiębiorczości wymaga ponad-instytucjonalnej współpracy regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz koordynacji rozproszonej w regionie oferty poszczególnych IOB m.in. poprzez rozwijanie projektów współpracy sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej Strategii Województwa Lubelskiego.

Założeniem inicjatorów było uruchomienie otwartej platformy współpracy lubelskich instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz jednostek naukowo-badawczych posiadających ofertę profesjonalnych usług wsparcia skierowanych do innowacyjnych przedsięwzięć, szczególnie znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (start-up).

Pierwsze spotkanie inicjatorów Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu odbyło się 25 września 2014 r., natomiast podpisanie umowy Partnerskiej miało miejsce 12 grudnia 2014 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie. Umowę partnerską podpisało 14 instytucji otoczenia biznesu oraz 2 uczelnie wyższe. Pierwszym Koordynatorem została Lubelska Fundacja Rozwoju.

 

 

Zgodnie z przyjętą w dniu 09 kwietnia 2015 r. Strategią Rozwoju określone zostały główne założenia działalności Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

Misja:

- Tworzymy atrakcyjne warunki,

- Inicjujemy,

- Rozwijamy innowacyjną przedsiębiorczość w województwie lubelskim.

Wizja:

Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
jest „aniołem inspiracji”
i akceleratorem rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć .

 

Działania Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu kierowane będą do:

  1. Osób fizycznych lub prawnych będących autorami, właścicielami lub współwłaścicielami praw do innowacyjnych pomysłów/projektów inwestycyjnych zamierzających rozpocząć innowacyjną działalność gospodarczą (w szczególności w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji regionalnych i przemysłów kreatywnych), w tym autorów zgłoszeń patentowych.
  2. Przedsiębiorców na wczesnym etapie rozwoju w szczególności w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji regionalnych i przemysłów kreatywnych,
  3. Przedsiębiorców, konsorcjów (w szczególności w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji regionalnych i przemysłów kreatywnych),

 

Dodatkowo, działania Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu kierowane będą do:

  1. Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), Agend i Agencji Rządowych i Samorządowych,
  2. Uczelni, Szkół Średnich, Centrów Transferu Technologii (w tym studentów i absolwentów lubelskich szkół wyższych oraz pracowników naukowych),
  3. Instytucji Otoczenia Biznesu oraz inne organizacji wspierających rozwój i współpracę społeczną i gospodarczą takich jak Klastry, Organizacje Pozarządowe, Spółdzielnie, itp.

 

Wyznaczone Cele Strategiczne (Priorytety Rozwoju) adresują trzy podstawowe kierunki:

kierunki

 

  • Członkowie Klastra – LKIOB jest najlepszą platformą współpracy IOB rozpoznawalną w Regionie i poza nim,
  • Klienci Klastra – LKIOB oferuje niepowtarzalne, proinnowacyjne usługi,
  • Region – LKIOB jest liczącym się partnerem w kreowaniu polityki rozwoju Regionu.