Lubelska Akademia Startup

logo-las

Szukamy ludzi i projektów, które z nami podbiją świat!

  • Jesteś mieszkańcem Lublina?
  • Masz pomysł na własny startup ale nie wiesz jak zacząć?
  • Chcesz rozwinąć startup, który uruchomiłeś?

Jeżeli tak, to …

  • Zgłoś się do naszego bezpłatnego Programu obejmującego warsztaty szkoleniowe, wizyty studyjne, networking, oraz spotkania z ludźmi sukcesu!
  • Poznaj startupowe trendy!
  • Zainspiruj się i odkryj genezę sukcesów i porażek setek przedsiębiorców!
  • Skorzystaj z najnowszych  metod budowy startupów na świecie!
  • Poznaj ciekawe i wartościowe osoby, z którymi stworzysz zespół o uzupełniających się kompetencjach!
  • Po szkoleniu zweryfikuj pomysł na rynku z wykorzystaniem poznanych metodologii i spróbuj pozyskać kapitał na jego rozwój!

Regulamin rekrutacji

Program warsztatów

Formularz zgłoszeniowy

Nazwisko

Imię

Data urodzenia (DD.MM.RRRR)

Adres zamieszkania

Telefon

Adress e-mail

Zgłaszam udział w Programie w następujących edycjach (szkolenie - wizyta studyjna - spotkanie finalne)*

 24-25.10.2015 - 29.10.2015 - 16.11.2015 7-8.11.2015 - 12.11.2015 - 16.11.2015 14-15.11.2015 - 16.11.2015 - 16.11.2015
* - Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez Kandydata edycji Programu.

1. Opisz swój pomysł na biznes/prowadzoną działalność gospodarczą (max.5 zdań)

2. Uzasadnij krótko powód zgłoszenia się do Programu: (max.3 zdania)

3. Oceń poziom innowacyjności swojego pomysłu biznesowego/realizowanego przedsięwzięcia (max.5 zdań)

4. Jaka jest przewaga konkurencyjna Twojego pomysłu biznesowego/realizowanego przedsięwzięcia? (max.5 zdań)

Oświadczenia:

- zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie rekrutacji jestem uprawniony(a) do uczestnictwa w Programie

- wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną, mailową, bądź pocztą tradycyjną

- wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn.zm) do celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Programu , a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się uczestnika Programu z obowiązków sprawozdawczych wobec Urzędu Miasta Lublin i innych uprawnionych podmiotów


- Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego, za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym oświadczam, że dane są zgodne z prawdą.

 Zapoznałem się z oświadczeniami i regulaminem

Zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez tą stronę

logo-lublin

Program realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin