Usługi doradcze i informacyjne

Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju

wsparcie merytoryczne na etapie organizacji, rejestracji przedsiębiorstwa, inkubacja przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju; pomoc w pozyskaniu finansowania osobom chcącym założyć działalność gospodarczą, pomoc firmom w pozyskaniu środków finansowych

szczegółowe informacje: Sylwia Deneka, tel. 83 311 11 91, e-mail: info@bfr-bialapodlaska.pl

 

Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości

pozyskiwanie finansowania działalności oraz inwestycji

specjalizacja branżowa: ICT, doradztwo biznesowe

szczegółowe informacje: tel. 784 684 362, 694 471 782; e-mail: biuro@ripfundacja.pl

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

usługi doradcze dla prowadzących działalność gospodarczą w zakresie spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo biznesowe w obszarach: marketing, organizacja, finanse oraz pomoc w pozyskiwaniu finansowania na projekty inwestycyjne; zarządzanie i rozliczanie projektów .

konsultacje dla rozpoczynających działalność gospodarczą nt. profilu planowanej działalności; analiza SWOT planowanej działalności; analiza form i źródeł finansowania działalności; pomoc w przygotowaniu biznesplanu; wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej; przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej; pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia

specjalizacja branżowa: ICT, energetyka odnawialna, efektywność energetyczna, budownictwo energooszczędne, doradztwo biznesowe

szczegółowe informacje:

Sławomir Czerwiński, tel. 81 710 19 10, e-mail: s.czerwinski@fundacja.lublin.pl;

Agnieszka Domańska-Sienkiewicz, tel. 81 710 19 00, e-mail: a.domanska@fundacja.lublin.pl

 

Lubelska Fundacja Rozwoju

Usługi informacyjne w zakresie źródeł finansowania zewnętrznego inwestycji, doradztwo indywidualne w zakresie tworzenia biznes planu, szkolenia typu: ABC przedsiębiorczości, przygotowywanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE, usługi doradcze oferowane m.in. za pośrednictwem spółki zależnej (przygotowanie wniosków o dofinansowanie, biznes plany, strategie rozwoju).

specjalizacja branżowa: finanse, doradztwo biznesowe, zewnętrzne źródła finansowania inwestycji

szczegółowe informacje: Karol Lato, tel.: 81 528 53 63 ; 603 422 939

e-mail: karol.lato@lfr.lublin.pl

 

Software Camp sp. z o.o.

doradztwo biznesowe w zakresie finansowania inwestycji, strategii, CSR, HR, badań marketingowych; pomoc w pozyskiwaniu finansowania z UE; kompleksowa obsługa projektów B+R i ICT ( ponad 20 konsultantów biznesowych świadczących usługi doradcze w zakresie: finansowania (finansowanie zwrotne i dotacyjne), CSR, strategia, badania marketingowe itp. profesjonalny system w modelu SaaS wspierający procesy sprzedażowe w firmie (wsparty ścieżką szkoleniową i edukacyjną)

szczegółowe informacje: Magdalena Sobczak – Solarska, tel. 502 220 017;

email: magdalena.solarska@mscg.com.pl

 

Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania

kompleksowe doradztwo dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych odnośnie zasad prowadzenia biznesu, przedsiębiorczości, finansów i rachunkowości, niezbędnych do uruchomienia własnej działalności gospodarczej (m.in. start-upów) lub rozwoju firmy na wczesnym etapie

specjalizacja branżowa: finanse, doradztwo biznesowe

szczegółowe informacje: prof. dr hab. Ewa Bojar, tel. 81 538 45 26, e-mail: e.bojar@pollub.pl

 

Netrix Group sp. z o.o. (Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych)

Doradztwo biznesowe

Na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy potrzeb biznesowych gwarantowane jest wsparcie w postaci doradztwa w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych obszarach. Doradztwo obejmuje m.in. takie obszary, jak marketing, organizacja przedsiębiorstwa, finanse, czy wymogi formalno-prawne. Oferowane jest też doradztwo przy rejestracji działalności gospodarczej.

Doradztwo we wdrożeniu innowacyjności

Usługa obejmuje wdrożenie procesu, metody marketingowej, metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem. Przedsiębiorcy otrzymują szczegółowe informacje oraz procedury, dzięki którym jeden podmiot będzie w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu. Doradztwo pozwala też na wdrożenie nowych, indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań na potrzeby innego podmiotu.

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej to usługa, która ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę sposobu zarządzania energią (głównie elektryczną oraz cieplną).

Dzięki usłudze przedsiębiorcy dokonają optymalizacji zużycia energii, ograniczą koszty jej pozyskania oraz poprawią system zarządzania energią. To również możliwość zwiększenia przychodów, wyeliminowania strat energii oraz przeobrażenia się firmy w bardziej przyjazną środowisku naturalnemu.

szczegółowe informacje: e-mail: biuro@netrix.com.pl