Szkolenia

Business Link Lublin

ścieżka szkoleniowa, w ramach której w 6-miesięcznym cyklu szkoleń przedsiębiorca otrzymuje wiedzę z zakresu przydatnych w prowadzeniu biznesu umiejętności, takich jak modelowanie biznesowa, zarządzanie zespołem, komunikacja marki czy poszukiwanie finansowania. (rozbudowana sieć kontaktów z trenerami i praktykami biznesu w całej Polsce (10 lokalizacji Business Link w całej Polsce)

szczegółowe informacje:  81 475 40 00

    e-mail: lublin@blpoland.com

 

Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion

szkolenia z m.in. z zakresu: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, szkolenia akredytowane prince2® foundation, prawo, finanse, umiejętności osobiste – szkolenia otwarte, zamknięte, dofinansowane;

szczegółowe informacje: Jarosław Momot, e-mail: biuro@alter.info.pl

 

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

szkolenia w zakresie ABC przedsiębiorczości , w tym przygotowujące do przygotowania biznesplanów

szczegółowe informacje: Katarzyna Malesza – Dzido, tel. 81 470 09 00,

e-mail: k.dzido@fpcp.org.pl

 

Lubelska Fundacja Rozwoju

oferta kompleksowych szkoleń typu „ABC przedsiębiorczości” – oferta szkoleń z zakresu prawno-podatkowych aspektów zakładania działalności gospodarczej, podstawy marketingu, zarządzanie, finanse

szczegółowe informacje: Małgorzata Targońska , tel.81 528 53 35;

e-mail: malgorzata.targonska@lfr.lublin.pl