Optymalizacja i modelowanie procesów biznesowych

Netrix Group sp. z o.o. (Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych)

Optymalizacja procesów biznesowych pod kątem outsourcingu

Analiza, mapowanie oraz modelowanie procesów biznesowych to szansa na usprawnienie i optymalizację działalności przedsiębiorstwa. Dzięki skorzystaniu z usługi przedsiębiorca otrzyma możliwość optymalizacji kosztów działalności poprzez outsourcing procesów biznesowych. Celem usługi jest taki dobór procesów podlegających outsourcingowi, który zmaksymalizuję oszczędności
a za razem nie utrudni prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Modelowanie procesów biznesowych pod kątem wdrożenia rozwiązań informatycznych

Celem modelowania procesów biznesowych pod kątem wdrożenia rozwiązań informatycznych jest usprawnienie działalności podmiotu.

W ramach usługi przeprowadzane jest mapowanie procesów biznesowych organizacji z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0 pod kątem wykorzystania narzędzi teleinformatycznych. Następnie przeprowadzane jest modelowanie procesów, mające na celu ich optymalizację. W wyniku przeprowadzonej usługi podmiot zyskuje pewność, że optymalnie wykorzystuje w swojej działalności operacyjnej posiadane zasoby ICT. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju infrastruktury ICT.

szczegółowe informacje: e-mail: biuro@netrix.com.pl