Mentoring, Coaching

Lubelska Fundacja Rozwoju

mentoring realizowany jest w formie indywidualnej, grupowej, e-mentoringu. Główne etapy usługi: motywowanie do działania i inspirowanie, wspieranie i przekazywanie wiedzy, pomoc w ocenie i dynamizowanie wyników. Usługi świadczone są przez zespół doświadczonych mentorów akredytowanych przy LFR gotowych do współpracy z zainteresowanymi startupami, zgodnie z opracowaną procedurą realizacji usług.

sesje coachingowe (indywidualne) z doświadczonymi trenerami, praktykami biznesu reprezentującymi poszczególne branże; LFR posiada bazę coachów współpracujących z w ramach realizowanych projektów UE, własne procedury i program usługi.

szczegółowe informacje: Cezary Pasternak, e-mail: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl, tel.669200929

 

Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania

rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się na rynku, rozwój produktu, pozyskiwanie finansowania itp. Własna kadra nauczycieli akademickich posiadających praktykę biznesową.

specjalizacja branżowa: finanse, doradztwo biznesowe

szczegółowe informacje: prof. dr hab. Ewa Bojar, tel. 81 538 45 26, e-mail: e.bojar@pollub.pl