Dział. 1.6 Wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji (FEL 2021-2027) – konkurs dla IOB (nabór do 30.10.2023)

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza dla instytucji wspierających biznes nabór projektów, których celem jest:

  • zwiększanie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji do sieciowania przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi poprzez identyfikację bieżących potrzeb przedsiębiorców w obszarze technologii i umiejętności w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu
  •  wspólne kreowanie i planowanie rozwiązań w celu wypełnienia tych potrzeb z zaangażowaniem szkół wyższych, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Na co:

 – Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do zmian

 – Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimat

 – Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrujące się na gospodarce o obiegu zamkniętym

 

dofinansowanie: 500 000 PLN

poziom wsparcia: 85% (de minimis)

start  naboru: 09.10.2023

koniec naboru: 30.10.2023

Więcej informacji, dokumentacja konkursowa:

https://funduszeue.lubelskie.pl/lawp/nabory/1.6-wsparcie-regionalnych-ekosystemow-innowacji/1.6-wsparcie-regionalnych-ekosystemow-innowacji-typ-projektu-2/