Benchmarking Klastrów w Polsce – 2020.

Uprzejmie informujemy, że nasz Klaster został wybrany przez PARP do badania w ramach obecnej edycji Benchmarkingu Klastrów. Badania benchmarkingowe klastrów pozwalają pogłębić wiedzę o kondycji i aktualnym stanie rozwoju klastrów w Polsce, a ich głównym celem jest zidentyfikowanie i przedstawienie najlepszych wzorców i dobrych praktyk wyłonionych w badanych klastrach oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków rozwoju klastrów, adresowanych do koordynatorów klastrów i instytucji odpowiadających za kształt polityki klastrowej w Polsce.

Członków  naszego Klastra zachęcamy do udziału w badaniu.

Link do ankiety: https://benchmarkingklastrow.pl/do-pobrania